Select PageKumusta? Kami ang Unang Pangkat at kami ang mag-uulat tungkol sa bansang Malaysia. Disclaimer: This video is for educational purposes only. This video …

source